TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
banner Khoa ktct

Quản lý học tập

Hoạt động kỷ niệm 20 ngày thành lập trường.
Để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, tập thể giáo viên trong khoa kết hợp cùng với một số tác giả là các cộng tác viên của khoa đã xuất bản cuốn sách “Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay” tại Nhà Xuất bản chính trị quốc gia.Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm cơ học môi trường rời
Phòng thí nghiệm Cơ học môi trường rời là phòng thí nghiệm tổng hợp về vật liệu rời (bao gồm các bài thí nghiệm của các môn vật liệu xây dựng, địa chất công trình và cơ học đất).

Đối tác

Liên kết website