banner Khoa ktct

Giới thiệu

(Cập nhật ngày: 20/10/2014)
Danh sách cán bộ khoa Kiến trúc-công trình

STT

Họ và tên

Học vị

Công việc

1

Trần Thị Huệ

CN

Tài vụ

2

Trần Văn Sản

ThS

Giáo vụ

3

Nguyễn Hữu Dương

ThS

Giáo vụ

4

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

KS

Giáo vụ

5

Nguyễn Thị Hoa

CN

Giáo vụ


Danh sách giảng viên, cán bộ Phòng thí nghiệm

Danh sách cán bộ, giảng viên phòng thí nghiệm Vật rắn biến dạng:

STT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

1

Hoàng Như Tầng

PGS.TS

2

Đỗ Thắng

ThS

3

Lê Trường Giang

KS

 

 Danh sách cán bộ, giảng viên phòng thí nghiệm Cơ học môi trường rời:

STT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

1

Nguyễn Ngọc Bích

PGS.TS

2

Lê Xuân Tùng

TS

3

Đặng Thanh Tài

KSDanh sách giảng viên ngành Kinh tế & Quản lý xây dựng

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Mậu Bành

GS.TSKH

Xem chi tiết

2

Nguyễn Huy Thanh

GS.TS

Xem chi tiết

3

Vũ Thị Hòa

TS

Xem chi tiết

4

Lê Thị Phương Nga

ThS

Xem chi tiết

5

Phạm Ngọc Hòa

ThS

Xem chi tiết

6

Vũ Thị Kiều Bắc

ThS

Xem chi tiết

7

Trần Mạnh Phong

ThS

Xem chi tiết


Danh sách giảng viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Xuân Trục

GS.TSKH

Xem chi tiết

2

Trần Đình Bửu

GS.TS

Xem chi tiết

3

Phan Duy Pháp

PGS.TS

Xem chi tiết

4

Nguyễn Ngọc Long

ThS

Xem chi tiết

5

Vũ Chung Hiếu

ThS

Xem chi tiết

6

Phạm Ngọc Tráng

ThS

Xem chi tiết


Danh sách giảng viên ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng DD&CN

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Tài

GS.TSKH

Xem chi tiết

2

Cao Văn Chí

GS.TSKH

Xem chi tiết

3

Nguyễn Văn Cận

PGS.TSKH

Xem chi tiết

4

Trịnh Quốc Thắng

PGS.TS

Xem chi tiết

5

Bùi Vạn Trân

PGS.TS

Xem chi tiết

6

Nguyễn Ngọc Bích

PGS.TS

Xem chi tiết

7

Phùng Văn Khương

TS

Xem chi tiết

8

Nguyễn Thị Tâm

TS

Xem chi tiết

9

Hoàng Như Tầng

PGS.TS

Xem chi tiết

10

Nguyễn Duy Chính

ThS

Xem chi tiết

11

Lê Xuân Tùng

TS

Xem chi tiết

12

Dương Tuấn Phương

ThS

Xem chi tiết

13

Đỗ Thắng

ThS

Xem chi tiết

14

Lê Thị Quỳnh Anh

ThS

Xem chi tiết

15

Trần Văn Cường

ThS

Xem chi tiết

16

Nguyễn Thế Minh

ThS

Xem chi tiết

   17 Nguyễn Cảnh Toàn                 KS        Xem chi tiết


Danh sách giảng viên ngành Kiến trúc

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Bá Đang

GS.TS

Xem chi tiết

2

Nguyễn Việt Châu

GS.TS

Xem chi tiết

3

Trịnh Hồng Đoàn

PGS.TS

Xem chi tiết

4

Ngô Thu Thanh

PGS.TS

Xem chi tiết

5

Nguyễn Hồng Thục

PGS.TS

Xem chi tiết

6

Nguyễn Quốc Thông

PGS.TS

Xem chi tiết

7

Tôn Đại

PGS.TS

Xem chi tiết

8

Trần Hùng

PGS

Xem chi tiết

9

Nguyễn Hữu Tài

PGS.TS

Xem chi tiết

10

Lê Đức Lai

PGS.TS

Xem chi tiết

11

Đỗ Thế Sính

PGS.TS

Xem chi tiết

12

Nguyễn Quốc Tuân

TS

Xem chi tiết

13

Bùi Trà Giang

ThS

Xem chi tiết

14

Vũ Thị Hiền

ThS

Xem chi tiết

15

Lưu Thanh Lan

ThS

Xem chi tiết

16

Lê Minh Nguyệt

ThS

Xem chi tiết

17

Nguyễn Hương Ly

ThS

Xem chi tiết

18

Trần Minh Thuận

ThS

Xem chi tiết

19

Lê Quang Dũng

ThS

Xem chi tiết

20

Nguyễn Quang Anh

ThS

Xem chi tiết

  21 Nguyễn Vinh Quang            ThS     Xem chi tiết
  22 Nguyễn Ngọc Anh             TS     Xem chi tiết
  23 Hồ Hải Nam             TS     Xem chi tiết

24

Thái Minh Hải Hà

ThS

Xem chi tiết

25

Đỗ Thị Phương Lan

ThS

Xem chi tiết

  26

Nguyễn Minh Phương

            ThS     Xem chi tiết
  27 Tạ Anh Dũng             ThS     Xem chi tiết


Tin cũ hơn

vien khoa hoc xay dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: Số 4 ngõ 28 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.37848515 / 04.37848516 / 04.37848517 / 04.37847110
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 11
Số người đã truy cập: 185763