banner Khoa ktct

Giới thiệu

(Cập nhật ngày: 20/10/2014)
Danh sách cán bộ khoa Kiến trúc-công trình

STT

Họ và tên

Học vị

Công việc

1

Trần Thị Huệ

CN

Tài vụ

2

Nguyễn Hữu Dương

ThS

Giáo vụ

3

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

THS

Giáo vụ

4

Nguyễn Thị Hoa

CN

Giáo vụ


Danh sách giảng viên, cán bộ Phòng thí nghiệm

Danh sách cán bộ, giảng viên phòng thí nghiệm Vật rắn biến dạng:

STT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

1

Lê Trường Giang

THS

 

 Danh sách cán bộ, giảng viên phòng thí nghiệm Cơ học môi trường rời:

STT

Họ và tên

Học hàm, Học vị

1

Lê Xuân Tùng

TSDanh sách giảng viên ngành Kinh tế & Quản lý xây dựng

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Huy Thanh

GS.TS

Xem chi tiết

2

Lê Thị Phương Nga

ThS

Xem chi tiết

3

Phạm Ngọc Hòa

ThS

Xem chi tiết

4

Vũ Thị Kiều Bắc

ThS

Xem chi tiết

5

Trần Mạnh Phong

ThS

Xem chi tiết


Danh sách giảng viên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Xuân Trục

GS.TSKH

Xem chi tiết

2

Nguyễn Ngọc Long

ThS

Xem chi tiết

3

Vũ Chung Hiếu

ThS

Xem chi tiết

4

Phạm Ngọc Tráng

ThS

Xem chi tiết


Danh sách giảng viên ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng DD&CN

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Tài

GS.TSKH

Xem chi tiết

2

Nguyễn Văn Cận

PGS.TSKH

Xem chi tiết

3

Nguyễn Duy Chính

ThS

Xem chi tiết

4

Lê Xuân Tùng

TS

Xem chi tiết

5

Dương Tuấn Phương

ThS

Xem chi tiết

6

Lê Thị Quỳnh Anh

ThS

Xem chi tiết

7

Trần Văn Cường

ThS

Xem chi tiết

8

Nguyễn Thế Minh

ThS

Xem chi tiếtDanh sách giảng viên ngành Kiến trúc

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Bá Đang

GS.TS

Xem chi tiết

2

Nguyễn Hồng Thục

PGS.TS

Xem chi tiết

3

Nguyễn Quốc Tuân

TS

Xem chi tiết

4

Bùi Trà Giang

ThS

Xem chi tiết

5

Vũ Thị Hiền

ThS

Xem chi tiết

6

Lưu Thanh Lan

ThS

Xem chi tiết

7

Lê Minh Nguyệt

ThS

Xem chi tiết

8

Lê Quang Dũng

ThS

Xem chi tiết

9

Nguyễn Quang Anh

ThS

Xem chi tiết

 10 Hồ Hải Nam

  TS     Xem chi tiết

11

Đỗ Thị Phương Lan

ThS

Xem chi tiếtTin cũ hơn

vien khoa hoc xay dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: Số 4 ngõ 28 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.37848515 / 04.37848516 / 04.37848517 / 04.37847110
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 620947