QUAN LY HOC TAP - QUẢN LÝ HỌC TẬP
banner Khoa ktct

Quản lý học tập

Hoạt động kỷ niệm 20 ngày thành lập trường.
(20/10/2014)
Để chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trường, tập thể giáo viên trong khoa kết hợp cùng với một số tác giả là các cộng tác viên của khoa đã xuất bản cuốn sách “Giáo dục đạo đức mới cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay” tại Nhà Xuất bản chính trị quốc gia.
Sách mới
(20/10/2014)
Tháng 4/2014 Khoa Lý luận chính trị và đại cương cùng với nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật đã xuất bản cuốn sách "Giá trị văn hóa truyền thống dân tộc với việc xây dựng nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay" để chào mừng 20 năm ngày thành lập trường.
Danh sách khen thưởng giảng viên và sinh viên khoa Kiến trúc-công trình năm 2013
(20/10/2014)
DANH SÁCH KHEN THƯỞNG GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC-CÔNG TRÌNH NĂM 2013

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

vien khoa hoc xay dung