PHONG THI NGHIEM - PHÒNG THÍ NGHIỆM
banner Khoa ktct

Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm cơ học môi trường rời
(20/10/2014)
Phòng thí nghiệm Cơ học môi trường rời là phòng thí nghiệm tổng hợp về vật liệu rời (bao gồm các bài thí nghiệm của các môn vật liệu xây dựng, địa chất công trình và cơ học đất).
Phòng thí nghiệp cơ học vật rắn biến dạng
(20/10/2014)
Phòng thí nghiệm “Cơ học vật rắn biến dạng” là phòng thí nghiệm tổng hợp (bao gồm các bài thí nghiệm môn Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu và Thí nghiệm công trình). Với 10 bài thí nghiệm nhằm giúp sinh viên nắm vững các bước cơ bản trong nghiên cứu thực nghiệm, kiểm chứng lý thuyết qua các số liệu đo đạc trong phòng để đánh giá sự làm việc của kết cấu công trình.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

vien khoa hoc xay dung