banner Khoa ktct

Quản lý học tập

(Cập nhật ngày: 20/10/2014)

Giáo dục đạo đức là yêu cầu khách quan của sự nghiệp “trồng người”, góp phần hoàn thiện nhân cách và đào tạo ra thế hệ vừa “hồng” vừa “chuyên” nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ  Chí Minh đã từng căn dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với mục đích giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề giáo dục đạo đức mới cho sinh viên, tập thể tác giả là các thầy cô giáo trong Khoa LLCT&ĐC cùng với một số cộng tác viên kết hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách nhằm phân tích tầm quan trọng và nội dung giáo dục đạo đức mới cho sinh viên, đồng thời khái quát thực trạng và những vấn đề đặt ra trong việc giáo dục đạo đức mới cho sinh viên.vien khoa hoc xay dung
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: Số 4 ngõ 28 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.37848515 / 04.37848516 / 04.37848517 / 04.37847110
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 8
Số người đã truy cập: 209051