Danh sach các lớp Khoa Kiến trúc-công trình năm học 2013-2014
banner Khoa ktct

Quản lý học tập

(Cập nhật ngày: 20/10/2014)

1. Danh sách các lớp đại học và sau đại học

userfiles/file/KienTrucCongTrinh/DSNAM1314.XLS

2. Danh sách các lớp Liên thông

userfiles/file/KienTrucCongTrinh/DSLIENTHONG13-14.XLS

Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

vien khoa hoc xay dung